MPC系列温锻造压力机

名称:MPC系列温锻造压力机

详细信息


型号                  内容
MPC630
MPC1000
MPC1600
MPC2000
MPC2500
MPC3150
MPC4000
MPC5000
MPC6300
公称力                    (千牛)
6300
10000
16000
20000
25000
31500
40000
50000
63000
滑块行程长度              (毫米)
400
500
600
700
700
700
700
700
700
滑块行程次数              (次/分)
20-35
20-35
20-35
20-35
16-30
15-30
15-30
15-30
15-30
最大封闭高度              (毫米)
1000
1150
1300
1500
1600
1700
1750
1800
1900
封闭高度调节量            (毫米)
10
12
15
15
15
20
20
25
25
工作台板尺寸 左右          (毫米)
1200
1400
1600
1800
1900
2000
2200
2400
2600
前后          (毫米)
900
1100
1300
1530
1600
1900
2100
2300
2400
滑块底面尺寸 左右          (毫米)
1150
1360
1540
1750
1840
1940
2140
2340
2540
前后          (毫米)
700
930
1140
1300
1380
1540
1710
1875
1925
电机功率                  (千瓦)
75
90
160
200
250
300
370
450
530

已是第一个返回目录下一个